RobiHachi:銀魂劇組揭露火星秘密,新八附身兔子繼續吐槽

原標題:RobiHachi:銀魂劇組揭露火星秘密,新八附身兔子繼續吐槽

本周RobiHachi迎來la第2集嘅更新,鄺智誠wiki資訊百科喺看la這一集之後更加確認本動畫就係銀魂版嘅太空丹迪,其故事背景同人物設定同太空丹迪嘅相似度十分高,而故事風格則係標準嘅銀魂模式,看來監督高鬆信司係諗以自己擅長嘅方式來致敬鐘意嘅作品吧。清楚la這部作品嘅實際定位後,鄺智誠wiki資訊百科就來詳細說說這一集嘅內容。

本集內容承接上話,麵對追擊而來嘅楊,Robi同Hachi“合體”成la一個機動戰士,喺這種發展本身就已經十分無厘頭嘅情況下,二人更係展開la一番“上下半身”嘅沙雕之爭,銀魂氣息滿滿,就喺佢哋爭執唔休之際,裝有新吧唧靈魂(阪口大助)嘅兔子終於擔起la屬於他嘅重擔,以吐槽嘅形式強行終止la二人嘅爭吵。

毫無疑問,這個沙雕機器人惡搞嘅係永井豪嘅《魔神Z》,喺沙雕機器人以及上下半身駕駛員還有吐槽兔子嘅共同努力下,主角團終於逃脫la追捕,成功完成空間跳躍。追擊主角團嘅楊自稱熟知討債者嘅逃跑路線,這段台詞讓看過銀魂嘅朋友們相視一笑,畢竟他身體裏裝著欠債高手阪田銀時嘅靈魂(杉田智同),明白這個唔足為奇。

楊確實猜到laRobi同Hachi嘅逃跑目嘅地,宇宙盡頭哈克涅,然而二人卻因為燃料唔足而無法完成空間跳躍,就近跑到la火星上,楊則跑到哈克涅撲la個空。火星係本集主要故事嘅發生地,來到這裏之前Robi同Hachi就火星人展開la一番無聊嘅討論,其內容便係火星人係否為章魚形態,這個梗來自於電影《世界大戰》。Robi堅持認為火星人係章魚型,而Hachi則認為這係無稽之談,二人再次發生la激烈嘅爭吵,並喺暴怒兔子嘅嗬斥下結束。

令人Hachi意外嘅係,來接待佢哋嘅火星人確實都係章魚嘅外形,並且佢哋對於客人十分熱情,喺章魚酒吧中二人走散,因為Hachi目睹la火星人真正嘅秘密——原來佢哋嘅樣子同人類並冇區別,章魚僅僅係偽裝。而Hachi也所以被投入la火星監獄,並且被強行拉去為火星旅遊業拍攝宣傳廣告。

火星人將自己偽裝成章魚形態嘅原因係諗要考旅遊業維持生計,由於一個誤會,地球人對火星人產生la“章魚形態”嘅刻板認識,並紛紛前來旅行,而火星人見此情形便順水推舟嘅大力發展旅遊業,將火星變成la服務於地球人類嘅旅遊勝地,並按照佢哋對火星人嘅印象,將自己偽裝成章魚嘅形態,然而好景唔長,前來火星旅遊嘅人越來越少,這個星球賴以生存嘅事業日漸衰退,如今喺火星上隻有誤打誤撞闖入嘅Robi同Hachi兩個地球人。

這個小故事嘅最終結局也係銀魂嘅標準模式,柔同嘅音樂響起,男主角開始進行說教,一番我竟無言以對嘅嘴遁後,火星人們終於決定放棄虛假宣傳,以真正嘅麵目示人,於係宇宙中出現la一個唔小嘅新聞,解決la事件嘅主角們踏上新嘅旅途,開始繼續向目嘅地進發。

以上就係RobiHachi第2集嘅全部內容評說la,從這集嘅故事可以看出這部動畫完美嘅繼承la銀魂嘅說教模式同套路,並且喺惡搞同吐槽方麵也做到la銀魂嘅原汁原味,確實算係銀魂嘅“精神續作”la,兩集看下來個人對這部動畫還蠻有好感嘅,期待RobiHachi第3集嘅內容!

search更多:動漫
at動漫相關網站

發表於 分類 動漫